Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2015

whereverIam
Spróbuj choć raz wyolbrzymić szczęście zamiast problemu.
Reposted frommefir mefir viaeternia eternia

February 01 2015

whereverIam
3000 0b63 500
friend

January 31 2015

whereverIam
Ja nie wiem czy jestem zła, czy szczęśliwa, czy mam na wszystko wyjebane, czy mi zależy i się przejmuje. Ja po prostu nie ogarniam co się ze mną dzieje.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vianiskowo niskowo
whereverIam
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromnataa nataa viaeternia eternia

December 04 2014

whereverIam
"Dobrze jest czasem nie być. Dziś właśnie mnie nie było.
Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego".
— Marcin Bruczkowski
Reposted frombeatkazz beatkazz vialivefree livefree
whereverIam
0694 cf71
Reposted fromohshit ohshit vialivefree livefree
whereverIam
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
whereverIam
4910 dd0f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaohshit ohshit
whereverIam
Przekonałam się, że serce ma długą pamięć .
Reposted fromthesmajl thesmajl vialivefree livefree
whereverIam
'Jeśli chcesz coś znaczyć, niech Twoje słowa coś znaczą. Jeśli są tylko jak latawce puszczane na wiatr, odleć czym prędzej z nimi. Odleć, zanim zdążę się w nich zakochać. Odleć i nigdy nie wracaj.'
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty

November 23 2014

whereverIam
0931 dd13
Reposted fromnanosecond nanosecond vialivefree livefree

November 22 2014

whereverIam
Reposted fromiwantyoursmile iwantyoursmile vianiskowo niskowo
whereverIam
Reposted fromcytaty cytaty
whereverIam
Reposted fromlifeless lifeless vianiskowo niskowo

November 08 2014

whereverIam
Reposted fromprecelka precelka viaeternia eternia

November 02 2014

whereverIam
1177 642f
Reposted fromdusielecc dusielecc vialivefree livefree

October 26 2014

whereverIam
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatastewords tastewords
whereverIam
2235 1ec3
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vialivefree livefree

October 20 2014

whereverIam
Reposted frombeatkazz beatkazz viaeternia eternia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl