Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2017

whereverIam
Ciężko jest znaleźć słowa, kiedy człowiek ma naprawdę coś do powiedzenia.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromeklerrka eklerrka viaeternia eternia

February 16 2017

whereverIam
3649 386c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapianka pianka

June 07 2015

whereverIam
8984 e6ac 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour vianiskowo niskowo

May 23 2015

whereverIam
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym cię oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasamozatrucie samozatrucie

May 11 2015

whereverIam
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol vianiskowo niskowo

April 20 2015

whereverIam
Ścierają się we mnie dwie skrajne potrzeby, logicznego poukładania klocków i nieustannego zrywania się ze smyczy logiki. Porządku i szaleństwa.
— Danuta Stenka

March 21 2015

whereverIam
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiskowo niskowo
whereverIam
8591 b75a 500
Reposted fromolakocie olakocie viatastewords tastewords

March 14 2015

whereverIam
2058 86dc 500
B.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianiskowo niskowo
whereverIam
whereverIam

"Wszystko się zmieniło. Dziś już nie przyjaźnimy się z tymi osobami co mieliśmy się przyjaźnić na zawsze. Kochamy zupełnie inne osoby niż kiedyś. I wszystko jest inne. Nie umiem powiedzieć czy lepsze, czy gorsze. Po prostu inne."

Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viaEwellka Ewellka

March 11 2015

whereverIam
whereverIam
Zapomnij o wszystkich powodach, dla których coś się nie uda. Wystarczy znaleźć jeden dobry powód, dla którego się powiedzie.
— Robert Anthony

March 09 2015

whereverIam
Czy w życiu zawsze musi być coś za coś?
— Rocky Balboa
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadziiewczynkaxd dziiewczynkaxd

February 21 2015

whereverIam
Męska duma i kobiecy foch - najczęstsze sposoby komplikowania najprostszych wspólnych problemów.
Reposted fromhasandra hasandra viatastewords tastewords

February 15 2015

whereverIam
Niektórych rzeczy spróbowałam tylko po to, by przekonać się, że nie było warto.
— błędy.
Reposted fromwerterowska werterowska viatastewords tastewords

February 13 2015

whereverIam
9741 388f 500
Bukowski "Kobiety"
whereverIam
Mówią, że świat nie sprzyja dzisiaj związkom. Mówią, że rzadko angażuje się dziś mocno.
— Sokół i Marysia Starosta
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty

February 12 2015

whereverIam
zazwyczaj idę pić, a tańczę przy okazji.
— .
Reposted fromfickleheart fickleheart viamyowncosmos myowncosmos
whereverIam
8793 045a
Reposted fromBlackRaven13 BlackRaven13 viaesewan esewan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl